projekt “Nová škola”

projekt nová škola bol cyklus prednášok, seminárov a workshopov na témy nových výchovno vzdelávacích smerov, slobody v školách a pripravenosti detí a rodičov na školu a vzdelávanie, čo dnes málokedy súvisí

projekt podporila nadácia 1434529218_gr_tesco_logo bežal v mesiacoch september a október a priniesli sme vám vrámci neho tieto dobroty:

SEPTEMBER

8. 9. RODINA A ŠKOLA SÚ DVE NAJZÁSADNEJŠIE PROSTREDIA V ŽIVOTE DIEŤAŤA – prednáška Janky Šillerovej, metodičky a pedagogičky

17,15 – 18,45 hod. v Ateliéri Les, Pri Suchom mlyne 33, BA

imgres-2

“Pozývam vás na prednášku s vašim aktívnym zapojením, kde si spoločne za 90 minút povieme čo je najdôležitejšie naučit deti v rodine, čo v škole, rozoberieme pojmy školská zrelosť a školská pripravenosť a získame náhľad do školskej legislativy a slovenskeho vzdelávacieho systému z hľadiska práv a povinností rodičov.” Jana Šillerová

17. 9. INTU HRY PRE DOSPELÝCH AJ DETI s Peťom Živým 16, 15 – 19,15 v telocvični Waldorfskej školy, Vihorlatská 10, Bratislava, vstupné: 10 Eur/dospelák, dieťa zadarmo

peter-zivy

„Človek sa hrá len tam, kde je v plnom význame slova človekom a je len tam úplne človekom, kde sa hrá.“
Friedrich Schiller

Peter Živý
Viac ako 11 rokov sa zaoberá štúdiom alternatívnych smerov v pedagogike. Jeho ústrednou otázkou je, ako má v tejto dobe vyzerať pedagogika primeraná tomu, kým je v skutočnosti Človek.
Najviac ho oslovila Intuitívne pedagogika, ktorú študuje v Nemecku a vo Švédsku. Už 5 rokov hrá s mnohými skupinami pohybové hry, prepájajúci myslenia, cítenia a telo v jeden múdry celok.

22. 9. VEDOMÉ RODIČOVSTVO – seminár s Michaelom  Riceom   18,00 – 21,00 hod. v Ateliéri Les, Pri Suchom mlyne 33, BA, vstupné: 10 Eur

11902540_488620944627496_1417720969765440302_n

Michael ktorý je otcom piatich  detí, troch dievčat a dvoch chlapcov vo veku 8 až 20 rokov. Michael vysvetlí a predstaví princípy vedomého rodičovstva a osvetlí postupy, ktorými sme schopní ovplyvniť zdravie a šťastie našich detí. Bližšie info o Michaelovi je tu: http://www.michaelrice.cz/biografie/

OKTÓBER

1. – 4. 10. výlet do Bynskej Bystrice na Radi s deťmi

14. 10. INTU HRY s Petrom Živým part 2, 16,15 -19,15 hod.  telocvičňa Waldorfskej školy, Vihorlatská 10, Bratislava, vstupné 10 Eur/dospelák, dieťa zadarmo

15. 10.VÝCHOVNÁ DRAMATIKA part 1, v utorok od 17,00 – 18,30 hod.-úvod do výchovnej dramatiky, Ateliér Les, vstupné 5 Eur

UKA¦üZ¦îKY_ILUSTRACIA_KOZA_KARNEVAL_RONJA5

s Veronikou Kořinkovou a Barborou Jurinovou

Nie je divadlo ako divadlo! Aj divadlo môže byť dobrá škola.

Spolu s hercami vstúpite do príbehu, vlastným konaním za postavy sa ocitnete na miestach ako hlavný hrdinovia, pomôžete im vyriešiť ich problémy a zažijete tak život „nanečisto“. Zapojením všetkých zmyslov, vďaka tvorivej hre a interakciou s hercami deti sami odhalia zákonitosti fungovanie sveta, iných ľudí a vzťahu k nim.

Využitím metód a postupov výchovnej dramatiky zostavujeme štruktúrované dramatické hry, ktoré majú svoju tému a pointu inšpirovanú literárnymi textami a každodenným životom. Sú vystavané ako kombinovaný celok, v ktorom sa striedajú herecké akcie, pohybové aktivity, spolupráca v skupinách, hľadanie informácií, práca s materiálom a uvažovanie o situáciách. Priestorové cvičenia, rytmus, pohyb, vnímavosť, radosť zo spolupráce, tvorivosť, rešpekt k druhému, poznávanie seba samého, vlastný názor, rozvíjanie analytického a tvorivého myslenia deťom sprostredkuje hlbšie vedomosti a citové preniknutie do témy.

20. 10. Prednáška Jany Šillerovej na tému “Rodičia a škola”

 17,30 – 19,00 Ateliér Les, vstupné 5 Eur, bližšie info doplníme

22. 10. VÝCHOVNÁ DRAMATIKA part 2, v utorok od 17,00- 18,30 hod., Ateliér Les, vstupné 5 Eur/dvojica

Image9158 2

Zážitkový divadelný workshop s Veronikou Kořinkovou pre deti a rodičov. Vytvoríme ďalší priestor pre vzájomné prežívanie, spoznávanie sa vrámci svojich rodín.

27. 10. SLOBODA V ŠKOLE a ŠKOLA V SLOBODE – Aleš Štesko, pedagóg a zakladateľ slobodnej školy Fantázia v BAnskej Bystrici, 18,00 – 20,00 Ateliér Les, vstupné 5 Eur

imgres-3

Sloboda v školách je riešením mnohých problémov, ktoré trápia súčasné školy. Avšak sloboda v škole stojí na autonómii učiteľa. To je ťažký oriešok, ktorý u nás v škole lúskame už 13 rokov. Na našom stretnutí ponúkam myšlienky, postoje, skúsenosti a diskusiu. Fascinujúci svet života detí v slobodnej demokratickej škole s odvážnymi učiteľmi a rodičmi otáča hodnoty každého človeka, ktorý sa k nej priblíži. Aké to je zažívať konflikty, strach, hnev a smútok detí rovnako, ako ich radosť.