Ateliér Les – lesný klub a škola.

Milí rodičia, v súlade s nariadením vlády sme zatvorení až do odvolania z dôvodu snahy spomaliť šírenie koronavírusu. Držme si palce!

MILÍ RODIČIA, ATELIÉR LES HRDO HLÁSI TRETÍ STUPEŇ SVOJHO VÝVOJA. OD SEPTEMBRA 2019 PÚŠŤA DO ŽIVOTA TVORIVO VZDELÁVACIU SKUPINU ŽITO. JE URČENÁ DEŤOM V PIATOM A ŠIESTOM ROČNÍKU, DOMŠKOLÁKOM, UNSCHOOLEROM AJ DEŤOM Z INÝCH ŠKôl,KTORÉ CHCÚ VYSKÚŠAŤ NIEČO NOVÉ a INÉ. BUDEME V NOVEJ CVERNOVKE, BLIŽŠIE INFO UŽ ČOSKORO TU aj NA NAŠOM FB. S láskou a radosťou zdraví. Alica <3 IMG_0597

Milí rodičia, momentálne ja kapacita lesného klubu naplnená, ďakujeme za dôveru.

Ateliér Les vznikol z iniciatívy nás – rodičov, pretože sme chceli vytvoriť pre naše deti priestor, kde by mohli slobodne a zdravo rásť.
A tak sme najskôr založili Lesný klub Ateliér Les a neskôr aj komunitnú malotriedku pre prvý stupeň základných škôl: Školu slobodného učenia Ateliér Les. Všetky naše aktivity zastrešuje občianske združenie Atelier 33.

O nás:
Uvedomujeme si prirodzenú chuť detí poznávať svet a stávame sa ich inšpiratívnymi sprievodcami. Prirodzeným spôsobom podnecujeme v deťoch tvorivé u každého jedinečné sebavyjadrenie a podporujeme široký rozvoj osobnosti dieťaťa.

Uvedomujeme si, že deti sa najlepšie učia prostredníctvom zážitku a interakcie a tomu prispôsobujeme výchovný proces. Rovnako ako na poskytnutí, čo najlepších podmienok pre poznávanie vonkajšieho sveta, nám záleží na poznaní ich vnútorného prežívania. Na rozvíjaní ich emocionálnej inteligencie, práce s pocitmi a podporovaní prosociálneho správania, čo považujeme za významné aspekty k výchove vyrovnaných, šťastných ľudí.

Významným aspektom je zrelosť a vnútorná sloboda sprievodcu a učiteľa. Nie je pre nás dôležitá dokonalosť, ale snaha byť najlepším, ako môžem byť a chuť učiť sa, rozvíjať sa a byť stále viac autentickým človekom. Najdôležitejšia je láska a radosť k svojej práci, k deťom a k životu, pretože, v takej atmosfére sú deti jednoducho radi a prirodzene nasávajú všetko potrebné.

Toto všetko je však možné len s absolutnou podporou rodičov, v našej úzkej spolupráci a s odovzdaním dôvery pedagógom.

Les je súčasťou nášho každodenného života, sme deti mesta a cítime spätosť s prírodou, učíme deti rešpetu k sebe navzájom a láske k živému svetu okolo. Príroda je mocná čarodejka a my vieme, že nám dá vždy to, čo potrebujeme. Učíme deti, že aj keď žijeme v meste, každá cestička vedie do lesa, ak chceme.

Nech sú všetky deti šťastné a v radosti spoznávajú svet.

Zázemím klubu a školy je priestor v domčeku blízko Železnej studničky.

Čo nás spája: