Ateliér Les – lesný klub a škola.

MILÍ RODIČIA, ATELIÉR LES HRDO HLÁSI TRETÍ STUPEŇ SVOJHO VÝVOJA. OD SEPTEMBRA 2019 PÚŠŤA DO ŽIVOTA TVORIVO VZDELÁVACIU SKUPINU ŽITO. JE URČENÁ DEŤOM V PIATOM A ŠIESTOM ROČNÍKU, DOMŠKOLÁKOM, UNSCHOOLEROM AJ DEŤOM Z INÝCH ŠKôl,KTORÉ CHCÚ VYSKÚŠAŤ NIEČO NOVÉ a INÉ. BUDEME V NOVEJ CVERNOVKE, BLIŽŠIE INFO UŽ ČOSKORO TU aj NA NAŠOM FB. S láskou a radosťou zdraví. Alica <3 IMG_0597

Milí rodičia, momentálne ja kapacita lesného klubu naplnená, ďakujeme za dôveru.

Ateliér Les vznikol z iniciatívy nás – rodičov, pretože sme chceli vytvoriť pre naše deti priestor, kde by mohli slobodne a zdravo rásť.
A tak sme najskôr založili Lesný klub Ateliér Les a neskôr aj komunitnú malotriedku pre prvý stupeň základných škôl: Školu slobodného učenia Ateliér Les. Všetky naše aktivity zastrešuje občianske združenie Atelier 33.

O nás:
Uvedomujeme si prirodzenú chuť detí poznávať svet a stávame sa ich inšpiratívnymi sprievodcami. Prirodzeným spôsobom podnecujeme v deťoch tvorivé u každého jedinečné sebavyjadrenie a podporujeme široký rozvoj osobnosti dieťaťa.

Uvedomujeme si, že deti sa najlepšie učia prostredníctvom zážitku a interakcie a tomu prispôsobujeme výchovný proces. Rovnako ako na poskytnutí, čo najlepších podmienok pre poznávanie vonkajšieho sveta, nám záleží na poznaní ich vnútorného prežívania. Na rozvíjaní ich emocionálnej inteligencie, práce s pocitmi a podporovaní prosociálneho správania, čo považujeme za významné aspekty k výchove vyrovnaných, šťastných ľudí.

Významným aspektom je zrelosť a vnútorná sloboda sprievodcu a učiteľa. Nie je pre nás dôležitá dokonalosť, ale snaha byť najlepším, ako môžem byť a chuť učiť sa, rozvíjať sa a byť stále viac autentickým človekom. Najdôležitejšia je láska a radosť k svojej práci, k deťom a k životu, pretože, v takej atmosfére sú deti jednoducho radi a prirodzene nasávajú všetko potrebné.

Toto všetko je však možné len s absolutnou podporou rodičov, v našej úzkej spolupráci a s odovzdaním dôvery pedagógom.

Les je súčasťou nášho každodenného života, sme deti mesta a cítime spätosť s prírodou, učíme deti rešpetu k sebe navzájom a láske k živému svetu okolo. Príroda je mocná čarodejka a my vieme, že nám dá vždy to, čo potrebujeme. Učíme deti, že aj keď žijeme v meste, každá cestička vedie do lesa, ak chceme.

Nech sú všetky deti šťastné a v radosti spoznávajú svet.

Zázemím klubu a školy je priestor v domčeku blízko Železnej studničky.

Čo nás spája: