Ateliér Les – o nás.

replica watches replica watches

zapis_2019_facebook

Milí rodičia, momentálne ja kapacita lesného klubu naplnená, ďakujeme za dôveru.

Ateliér Les vznikol z iniciatívy nás – rodičov, pretože sme chceli vytvoriť pre naše deti priestor, kde by mohli slobodne a zdravo rásť.
A tak sme najskôr založili Lesný klub Ateliér Les a neskôr aj komunitnú malotriedku pre prvý stupeň základných škôl: Školu slobodného učenia Ateliér Les. Všetky naše aktivity zastrešuje občianske združenie Atelier 33.

O nás:
Uvedomujeme si prirodzenú chuť detí poznávať svet a stávame sa ich inšpiratívnymi sprievodcami. Prirodzeným spôsobom podnecujeme v deťoch tvorivé u každého jedinečné sebavyjadrenie a podporujeme široký rozvoj osobnosti dieťaťa.

Uvedomujeme si, že deti sa najlepšie učia prostredníctvom zážitku a interakcie a tomu prispôsobujeme výchovný proces. Rovnako ako na poskytnutí, čo najlepších podmienok pre poznávanie vonkajšieho sveta, nám záleží na poznaní ich vnútorného prežívania. Na rozvíjaní ich emocionálnej inteligencie, práce s pocitmi a podporovaní prosociálneho správania, čo považujeme za významné aspekty k výchove vyrovnaných, šťastných ľudí.

Významným aspektom je zrelosť a vnútorná sloboda sprievodcu a učiteľa. Nie je pre nás dôležitá dokonalosť, ale snaha byť najlepším, ako môžem byť a chuť učiť sa, rozvíjať sa a byť stále viac autentickým človekom. Najdôležitejšia je láska a radosť k svojej práci, k deťom a k životu, pretože, v takej atmosfére sú deti jednoducho radi a prirodzene nasávajú všetko potrebné.

Toto všetko je však možné len s absolutnou podporou rodičov, v našej úzkej spolupráci a s odovzdaním dôvery pedagógom.

Les je súčasťou nášho každodenného života, sme deti mesta a cítime spätosť s prírodou, učíme deti rešpetu k sebe navzájom a láske k živému svetu okolo. Príroda je mocná čarodejka a my vieme, že nám dá vždy to, čo potrebujeme. Učíme deti, že aj keď žijeme v meste, každá cestička vedie do lesa, ak chceme.

Nech sú všetky deti šťastné a v radosti spoznávajú svet.

Zázemím klubu a školy je priestor v domčeku blízko Železnej studničky.

Čo nás spája:

  • Láska k lesu/ Prírodná pedagogika, zážitkové učenie.
  • Láska k deťom/ Intuitívna pefagogika, Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika.
  • Vedomie, že sa všetci každý deň učíme niečo nové a rastieme spolu s deťmi.

Prírodná pedagogika– pobyt v lese za každého počasia. Príroda sa svojou premenlivosťou a pestrosťou situácií, ktoré ponúka stáva nevyčerpateľným zdrojom vzdelávacích možností, ktorá deti rozvíja v ich celistvosti. Deti majú k dispozícií rôzne náčinie, motyky, lopatky, šmirgle, škrabky. Najčastejšie však deti k hrám požívajú materiál, ktorý sama príroda ponúka Zdolávanie nerovného terénu pomáha v rozvoji obratnosti a koordinácie, ponúka deťom objaviť úplne prirodzeným spôsobom hranice svojich síl. Pobyt v takomto prostredí podporuje zdravé budovanie sebadôvery a dôvery vo svoje schopnosti. Pravidelný a dlhodobý pobyt na čerstvom vzduchu najviac priaznivo pôsobí na imunitný systém. Deti prežívajú rytmus zmien ročných období a prírodných javov.
21616492_1980201888863058_5662149808574559342_n
071

Zážitkové učenie/škola zmyslov. Vďaka tomu, že deťom v prírode nie sú odovzdávané hotové informácie, hračky, postoje, prichádza dieťa k vlastným záverom na základe prežitej skúsenosti. Všetko okolo si môže ohmatať, prežiť, zakúsiť a tím si utvárať predstavu o možnostiach okolitého sveta. Hra a nezávislosť vo svete, ktorý sa sám vytvoril a nie je umelo zhotovený dospelými, je bezpodmienečne nutná pre rozvoj zdravej ľudskej osobnosti.
19029420_1913483525534895_2228120991348880362_n
21617787_1980199765529937_947127055085442619_n

Montessori pedagogika je pre nás inšpiráciou hlavne tým, že vychádza z potrieb malého dieťaťa, učí ho rozvíjať jeho zmyslové vnímanie, ktorým objavuje okolité prostredie ale aj samo seba. Učiteľ v toto prístupe podporuje prirodzený záujem dieťaťa, pomáha mu zafixovať si svoje pracovné návyky a poriadok, vytvárať si svoj vlastný názor.

Z Waldorfskej pedagogiky vychádza plán aktivít celého roku, pravidelný rytmus dňa, týždňa aj roka, pripomína dôležitosť poriadku v živote detí, vedie k uvedomeniu si premien prírody počas roka. To prináša do psychiky dieťaťa pocit bezpečia a stálosti vecí. Preto tiež usporiadavame pravidelné slávnosti, prirodzene reflektujúce dianie v prírode, ktoré zároveň poskytujú priestor pre stretnutie detí a ich blízkych. Ďalším dôležitým prvkom je voľná hra. Pre rozvíjanie kreativity je nevyhnutná aktivita zvnútra dieťaťa. Snažíme se o rovnováhu medzi voľnou hrou detí pre rozvoj ich vlastnej iniciatívy a medzi tvorivou spoločnou činnosťou vedenou pedagógom. Nemenej dôležitým faktorom je prirodzené učenie napodobňovaním. Deti potrebujú vzor, všímajú si nás, aj keď si to nemyslíme. Dôležité predpoklady dobrého vzoru:

  • vždy zmysluplná činnosť, deti sa ku nemu kedykoľvek môžu pridať
  • robiť veci s radosťou
  • skutočný živý záujem dospelého, o to, čo s deťmi robí
  • starostlivosť o svoj vnútorný život/ vnútorná práca vychovávateľa

Myslenie, cítenie, a konanie zrelého pedagóga tvoria jeden zmysluplný celok.
20993008_1956970261186221_5943081875502143829_n

18033527_1888303884719526_6041482815434221249_n

Pre členov nášho OZ sme otvorení v pondelok až piatok od 07,30 – 16,45.

 

Takto to robíme my:

17883883_1884406095109305_7247878787473037418_n

20994328_1955654877984426_4604919496855945439_n

20150917_191127

Leave a Reply