Lesný klub a škôlka Ateliér Les

Milí rodičia, momentálne je lesný klub a škôlka plná, v škole máme posledné voľné miesto, ďakujeme za dôveru aj záujem.

Ateliér Les vznikol z iniciatívy nás – rodičov, pretože sme chceli vytvoriť pre naše deti priestor, kde by mohli slobodne a zdravo rásť.
A tak sme najskôr založili Lesný klub a škôlku Ateliér Les a neskôr aj malotriedku pre prvý stupeň základných škôl: Školu slobodného učenia Ateliér Les. Škôlka aj škola patria pod OZ Ateliér 33.

V našej škôlke aj škole si uvedomujeme prirodzenú chuť detí poznávať svet a stávame sa ich inšpiratívnymi sprievodcami. Prirodzeným spôsobom podnecujeme v deťoch tvorivé u každého jedinečné sebavyjadrenie a podporujeme široký rozvoj osobnosti dieťaťa. Uvedomujeme si, že deti sa najlepšie učia prostredníctvom zážitku a interakcie a tomu prispôsobujeme výchovný proces. Rovnako ako na poskytnutí, čo najlepších podmienok pre poznávanie vonkajšieho sveta, nám záleží na poznaní ich vnútorného prežívania, rozvíjaní ich emocionálnej inteligencie, práce s pocitmi a podporovaní prosociálneho správania, čo považujeme za významné aspekty k výchove vyrovnaných, šťastných jedincov. Významným aspektom je tiež zrelosť a vnútorná sloboda vychovávateľa. Nie je pre nás dôležitá dokonalosť, ale snaha byť najlepším, ako môžem byť a chuť učiť sa, rozvíjať sa a byť stále viac autentickým človekom. Najdôležitejšia je láska a radosť k svojej práci, k deťom a k životu, pretože, v takej atmosfére sú deti jednoducho radi a prirodzene nasávajú všetko potrebné.

Les je súčasťou nášho každodenného života, sme deti mesta a cítime spätosť s prírodou, učíme deti rešpetu a láske k živému svetu okolo. Príroda je mocná čarodejka a my vieme, že nám dá vždy to, čo potrebujeme. Učíme deti, že aj keď žijeme v meste, každá cestička vedie do lesa, ak chceme.

Nech sú všetky deti šťastné a v radosti spoznávajú svet.

Zázemím klubu je priestor v domčeku blízko Železnej studničky.

20150108_123609

photophoto 3photo 2

 

Lesný klub a predškola Ateliér LES je určený pre deti vo veku od 3 rokov.

Zameriavame sa na zdravý životný štýl, outdoorové aktivity, pobyt detí v lese. Vedieme deti k zdravému vzťahu k prírode a životnému prostrediu.

Sme otvorení v pondelok až piatok od 07,30 – 16,45.

 

Takto to robíme my:

photo 2 photo 3 photo 4 photo 5 photo

Leave a Reply