Škola slobodného učenia Ateliér LES, 6-10 rokov

355331173_10221738164512948_7307215548251004496_n2. septembra 2015 sme otvorili malotriedku pre 1.- 4. ročník, pre deti na domácom vzdelávaní.
Dnes máme 2 triedy so zmiešaným vekom detí od 1. po 4. ročník, s kapacitou 28 detí.

Nie sme klasická škola, sme vzdelávacia skupina poskytujúca určitú alternatívu k iným vzdelávacím možnostiam v našom okolí. Združujeme podobne zmýšľajúce rodiny a deti, spoločným základom je láska k prírode, vzťah ku krajine a prostrediu v ktorom spolu žijeme. V deťoch vzbudzujeme záujem o javy okolo nás, vedieme ich k aktívnemu postoju, zodpovednému životu, záujem o to, čo vieme spolu pozitívne ovplyvniť.

330816140_584482543699808_440883890888493606_nDomoškoláctvo sa postupne stáva zaujímavou alterantívou vo vzdelávani, je treba si však uvedomiť, že rozhodnutie tohto druhu si vyžaduje určitý druh odvahy a priekopníckeho ducha. Základom vyučovanieho procesu je ITV/VEU, teda tématické integrované vyučovanie.

357377915_10221753830224581_8272674858749872910_nNaša vzdelávacia platforma je nadstavbou lesného klubu Ateliér LES, takže je jasné, že nás definuje láska k prírode, jej objavovanie a ochrana. Školáci trávia veľa času v lese – behajú, naháňajú sa, spoznávajú seba a aj svet okolo. Vždy máme čas  na exteriérove zážitky, učenie sa vonku, návštevy kozičiek na pastvinách Devínskej Kobyly, alebo na iných náučných chodníčkoch.

347403398_6565206820197171_7473732548855077162_nDôležité je pre nás to, že nehodnotíme, neznámkujeme, neporovnávame. Pracujeme s predpokladom, že každý sme iný a každého z nás baví niečo iné. Preto venujeme veľú pozornosť aj vyjadreniu sa prostredníctvom umenia a pohybu.

350814521_1588462678342589_1655514719584703063_nNefungujeme v koncepte žiadnej konkrétnej pedagogiky, skôr na otvorenosti a autentickosti učiteľov. Aby boli pre deti uveriteľní a čitateľní, je dobré keď majú možnosť tvoriť si svoj svet aj voliť im blízke metódy, akými chcú deťom informácie sprostredkovať.

Čo nás spája:
Láska k lesu/ Prírodná pedagogika, zážitkové učenie.
Láska k deťom/ Intuitívna pefagogika, Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika. Vedomie, že sa všetci každý deň učíme niečo nové a rastieme spolu s deťmi.

Prírodná pedagogika– vrámci družiny, ale často aj dopoludnia sme v lese za každého počasia. Príroda sa svojou premenlivosťou a pestrosťou situácií, ktoré ponúka stáva nevyčerpateľným zdrojom vzdelávacích možností, ktorá deti rozvíja v ich celistvosti. Zdolávanie nerovného terénu pomáha v rozvoji obratnosti a koordinácie, ponúka deťom objaviť úplne prirodzeným spôsobom hranice svojich síl. Pobyt v takomto prostredí podporuje zdravé budovanie sebadôvery a dôvery vo svoje schopnosti. Pravidelný a dlhodobý pobyt na čerstvom vzduchu najviac priaznivo pôsobí na imunitný systém. Deti prežívajú rytmus zmien ročných období a prírodných javov.

Zážitkové učenie/škola zmyslov. Vďaka tomu, že deťom v prírode nie sú odovzdávané hotové informácie, postoje, prichádza dieťa k vlastným záverom na základe prežitej skúsenosti. Všetko okolo si môže ohmatať, prežiť, zakúsiť a tím si utvárať predstavu o možnostiach okolitého sveta. Hra a nezávislosť vo svete, ktorý sa sám vytvoril a nie je umelo zhotovený dospelými, je bezpodmienečne nutná pre rozvoj zdravej ľudskej osobnosti. Dávame priestor hudbe, výtvarnému umeniu aj výchovnej dramatike.

22365623_1990732167810030_834254304176730037_n

Leave a Reply