Škola slobodného učenia Ateliér Les

2. septembra 2015 sme otvorili malotriedku pre 1.- 4. ročník, pre deti na domácom vzdelávaní, našou kmeňovou školou je škola Fantázia v Banskej Bystrici, ktorá je nášmu srdcu veľmi blízka.

Dnes máme v 2 triedy so zmiešaným vekom detí od 1. po 4. ročník.

14962576_1809311652618750_8364388674015296439_n

Základom vyučovanieho procesu je ITV/VEU, teda tématické integrované vyučovanie.

Naša škola je nadstavbou lesného klubu Ateliér Les, takže je jasné, že nás definuje láska k prírode, jej objavovanie a ochrana. Školáci trávia veľa času v lese – behajú, naháňajú sa, spoznávajú seba a aj svet okolo. Vždý máme čas  na exteriérove zážitky, učenie sa vonku, práce v komunitnej záhrade, návštevy kozičiek na pastvinách Devínskej Kobyly, alebo na iných náučných chodníčkoch.

Dôležité je pre nás to, že nehodnotíme, neznámkujeme, neporovnávame. Pracujeme s predpokladom, že každý sme iný a každého z nás baví niečo iné. Preto venujeme veľú pozornosť aj vyjadreniu sa prostredníctvom výchovnej dramatiky a výtvarnej výchovy a pohybu.

Nefungujeme v koncepte žiadnej konkrétnej pedagogiky, skôr na otvorenosti a autentickosti učiteľov. Aby boli pre deti uveriteľní a čitateľní, je dobré keď majú možnosť tvoriť si svoj svet aj voliť im blízke metódy, akými chcú deťom informácie sprostredkovať.

Spája nás snaha byť k deťom blízko a zároveň im dávať priestor a hranice. Nechávame sa inšpirovať intuitívnou pedagogikou, Montessori prvkami a Waldorfské slávnosti sú tiež súčasťou nášho roka a mesačných tém.

Výchovná dramatika dáva priestor na pohybové aktivity, spoluprácu v skupinách, hľadanie informácií, prácu s materiálom a uvažovanie o situáciách. Priestorové cvičenia, rytmus, pohyb, vnímavosť, radosť zo spolupráce, tvorivosť, rešpekt k druhému, poznávanie seba samého, vlastný názor, rozvíjanie analytického a tvorivého myslenia deťom sprostredkuje hlbšie vedomosti a citové preniknutie do témy.

IMG_5897

 

Ľudia zo školskej časti Ateliéru Les:

Lidka

prváci a druháci

skúsenosti:
predškolská príprava pre deti od 4 – 6 rokov Integrované Tématické Vyučovanie
a Montessori
sociálne zručnosti, zručnosti života, grafomotorika, výtvarná výchova,
prírodoveda/ekológia
Zelený dom (CVC) – výtvarný krúžok, ateliér, eko maliarik Základná škola – projekt ITV Materská škola – Hippoškôlka, Montessori, LIMBA

11244903_1727245937491989_2570536395774151194_n

Pauli

druháci a tretiaci

skúsenosti:
učiteľ v ZŠ v Sverepci a učiteľ v Cardiff City Council pre deti s angličtinou ako druhým jazykom

19452762_1923205567896024_445245625281557272_o

popoludňajší lesní “družinári”
Daniel Lang

Monika Váňová

Ivan Hlásnik

Leave a Reply