Škola slobodného učenia Ateliér Les

2. septembra 2015 sme otvorili malotriedku pre 1.- 4. ročník, pre deti na domácom vzdelávaní.
Dnes máme v 2 triedy so zmiešaným vekom detí od 1. po 4. ročník, s kapacitou 24 detí.

14962576_1809311652618750_8364388674015296439_n

Základom vyučovanieho procesu je ITV/VEU, teda tématické integrované vyučovanie.

Naša škola je nadstavbou lesného klubu Ateliér Les, takže je jasné, že nás definuje láska k prírode, jej objavovanie a ochrana. Školáci trávia veľa času v lese – behajú, naháňajú sa, spoznávajú seba a aj svet okolo. Vždý máme čas  na exteriérove zážitky, učenie sa vonku, práce v komunitnej záhrade, návštevy kozičiek na pastvinách Devínskej Kobyly, alebo na iných náučných chodníčkoch.

Dôležité je pre nás to, že nehodnotíme, neznámkujeme, neporovnávame. Pracujeme s predpokladom, že každý sme iný a každého z nás baví niečo iné. Preto venujeme veľú pozornosť aj vyjadreniu sa prostredníctvom výchovnej dramatiky a výtvarnej výchovy a pohybu.

Nefungujeme v koncepte žiadnej konkrétnej pedagogiky, skôr na otvorenosti a autentickosti učiteľov. Aby boli pre deti uveriteľní a čitateľní, je dobré keď majú možnosť tvoriť si svoj svet aj voliť im blízke metódy, akými chcú deťom informácie sprostredkovať.

Čo nás spája:
Láska k lesu/ Prírodná pedagogika, zážitkové učenie.
Láska k deťom/ Intuitívna pefagogika, Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika.
Vedomie, že sa všetci každý deň učíme niečo nové a rastieme spolu s deťmi.

Prírodná pedagogika– vrámci družiny, ale často aj dopoludnia sme v lese za každého počasia. Príroda sa svojou premenlivosťou a pestrosťou situácií, ktoré ponúka stáva nevyčerpateľným zdrojom vzdelávacích možností, ktorá deti rozvíja v ich celistvosti. Zdolávanie nerovného terénu pomáha v rozvoji obratnosti a koordinácie, ponúka deťom objaviť úplne prirodzeným spôsobom hranice svojich síl. Pobyt v takomto prostredí podporuje zdravé budovanie sebadôvery a dôvery vo svoje schopnosti. Pravidelný a dlhodobý pobyt na čerstvom vzduchu najviac priaznivo pôsobí na imunitný systém. Deti prežívajú rytmus zmien ročných období a prírodných javov.

Zážitkové učenie/škola zmyslov. Vďaka tomu, že deťom v prírode nie sú odovzdávané hotové informácie, postoje, prichádza dieťa k vlastným záverom na základe prežitej skúsenosti. Všetko okolo si môže ohmatať, prežiť, zakúsiť a tím si utvárať predstavu o možnostiach okolitého sveta. Hra a nezávislosť vo svete, ktorý sa sám vytvoril a nie je umelo zhotovený dospelými, je bezpodmienečne nutná pre rozvoj zdravej ľudskej osobnosti. Dávame priestor hudbe, výtvarnému umeniu aj výchovnej dramatike.
 

25399037_2027022767514303_7382734904926891322_n
22365623_1990732167810030_834254304176730037_n
Ľudia v škole:
Lidka Dziaková
trieda prvákov a druhákov
skúsenosti:
predškolská príprava pre deti od 4 – 6 rokov Integrované Tématické Vyučovanie
a Montessori. sociálne zručnosti, zručnosti života, grafomotorika, výtvarná výchova, prírodoveda/ekológia
Zelený dom (CVC) – výtvarný krúžok, ateliér, eko maliarik Základná škola – projekt ITV Materská škola – Hippoškôlka, Montessori, LIMBA
17861584_1882956268587621_4897518744575323411_n-1

Paulína Zboranová
trieda druhákov a tretiakov
Svoju kreativitu, trpezlivosť, nenasýtenú zvedavosť, lásku k svetu a k ľuďom okolo seba považujem za dôvody, ktoré moju cestu nasmerovali ku práci s deťmi. Vyštudovala som na UMB v Banskej Bystrici, učiteľstvo 1.- 4. ročník ZŠ. Už počas štúdií som hľadala formy vzdelávania, ktoré by boli plnohodnotné, vzbudzovali v deťoch chuť poznávať nové veci a nikdy nestratiť tú svoju nekonečnú zvedavosť. Najviac je mi blízke učenie cez ITV, kde sa deti prirodzene učia cez vybrané mesačné témy a tak učím doteraz. A ešte, tak ako pán Komenský povedal, hra. Tá je vždy skvelým pomocníkom a nikdy nesklame.
Sedem rokov som pracovala ako učiteľka so špecializáciou na výuku detí s angličtinou ako druhým jazykom v Cardiffe, UK. Táto práca bola pre mňa veľkou školou a poznaním iných národností, kultúr a náboženstiev. Vidieť detskú individualitu a rozvíjať cez ňu poznanie. Rozdávať a prijímať lásku, pretože tá je základným kameňom, vďaka ktorému sa dá postaviť celý vesmír.
Mojou veľkou láskou je príroda, rada chodím na prechádzky nadýchať sa života lesa, zbierať lesné plody a bylinky. Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou môjho každodenného života je umenie. Umenie, kde môžem hrať, spievať, tvoriť, maľovať, čokoľvek na povznesenie ducha a dobrej nálady.
19452762_1923205567896024_445245625281557272_o

Popoludňajší lesní “družinári”
Daniel Lang

Milujem: rybolov, prírodu, logiku, poriadok (ascendent v panne), spravodlivosť, prirodzenosť
škola: herectvo a pedagogická fakulta – hudobná, klavír
mimoškola: hudobná 1,5 cyklu, výtvarná 2 cykly, dramatický odbor, tenis 7rokov, Tai či 2,5 roka, Joga 0,5 roka
záľuby: varenie, pečenie chleba a kvasenie, šitie, uzly, počítač (software), kosenie kosou, DIY.”
18033527_1888303884719526_6041482815434221249_n

Monika Váňová
Ahoj, volám sa Monika a som usmiata a trochu hlučná učiteľka telesnej výchovy a spoločník detí v lese na všetky poobedné hry, bláznovstvá ale aj tvorivú činnost, vďaka ktorej sa naše deti učia samostatnosti ale aj spolupráci. Stále sa snažím na sebe pracovať, aby som bola deťom dobrým vzorom, človekom ktorému možu veriť. Okrem športu sa venujem aj ručným prácam ako je pletenie a háčkovanie, ale najviac ma za posledné roky chytilo za srdce strojové šitie oblečenia pre deti aj dospelých.. 😉
19429817_1923205861229328_1633142016125873556_n-2
Ivan Hlásnik

Monika Martinčičová

Leave a Reply