Škola slobodného učenia Ateliér Les

2. septembra 2015 sme otvorili malotriedku pre 1.- 4. ročník, pre deti na domácom vzdelávaní, našou kmeňovou školou je škola Fantázia v Banskej Bystrici, ktorá je nášmu srdcu veľmi blízka.

Dnes máme v 2 triedy so zmiešaným vekom detí od 1. po 4. ročník.

14962576_1809311652618750_8364388674015296439_n

Základom vyučovanieho procesu je ITV/VEU, teda tématické integrované vyučovanie.

Naša škola je nadstavbou lesného klubu Ateliér Les, takže je jasné, že nás definuje láska k prírode, jej objavovanie a ochrana. Školáci trávia veľa času v lese – behajú, naháňajú sa, spoznávajú seba a aj svet okolo. Vždý máme čas  na exteriérove zážitky, učenie sa vonku, práce v komunitnej záhrade, návštevy kozičiek na pastvinách Devínskej Kobyly, alebo na iných náučných chodníčkoch.

Dôležité je pre nás to, že nehodnotíme, neznámkujeme, neporovnávame. Pracujeme s predpokladom, že každý sme iný a každého z nás baví niečo iné. Preto venujeme veľú pozornosť aj vyjadreniu sa prostredníctvom výchovnej dramatiky a výtvarnej výchovy a pohybu.

Nefunguje v koncepte žiadnej konkrétnej pedagogiky, skôr na otvorenosti a autentickosti učiteľov. Aby boli pre deti uveriteľní a čitateľní, je dobré keď majú možnosť tvoriť si svoj svet aj voliť im blízke metódy, akými chcú deťom informácie sprostredkovať.

Spája nás snaha byť k deťom blízko a zároveň im dávať priestor a hranice. Nechávame sa inšpirovať intuitívnou pedagogikou, Montessori prvkami a Waldorfské slávnosti sú tiež súčasťou nášho roka a mesačných tém.

Výchovná dramatika dáva priestor na pohybové aktivity, spoluprácu v skupinách, hľadanie informácií, prácu s materiálom a uvažovanie o situáciách. Priestorové cvičenia, rytmus, pohyb, vnímavosť, radosť zo spolupráce, tvorivosť, rešpekt k druhému, poznávanie seba samého, vlastný názor, rozvíjanie analytického a tvorivého myslenia deťom sprostredkuje hlbšie vedomosti a citové preniknutie do témy.

IMG_5897

 

Ľudia z Ateliéru Les:

Lidka

učiteľ pre prvý stupeň

11244903_1727245937491989_2570536395774151194_n

Pauli

19452762_1923205567896024_445245625281557272_o

Veronika Kořinková, výchovná dramatika a angličtina

Vyštudovala odbor bábkoherectvo na VŠMU, neskôr učila v Dubline na škole Gaiety School of Acting, kde založila aj divadlo Kidding Endsemble. Ako spoluzakladateľka divadla oProti si zahrala v mnohých inscenáciách pre dospelých, dnes už skôr pre mladších divákov. Svoje metodicko-dramatické zázemie potvrdila štúdiom na katedre výchovnej dramatiky na DAMU v Prahe. Literárno-dramatický odbor ZUŠ a divadlo Lano sú dodnes jej pôsobiskom a srdcovou záležitosťou.

popoludňajší lesní “družinári”
Daniel Lang

Monika Váňová

Miška Bartíková

Princípy našej školy:

láskavý a rešpektujúci vzťah k deťom
zmysluplná a tvorivá atmosféra

učenie objavovaním a prežívaním, zážitkové učenie
prirodzená radosť zo života
vysoká efektivita naučených vedomostí a zručností.

Láskavý a rešpektujúci vzťah k deťom:

Keď sa dieťa cítiť milované bez podmienok, cíti sa v bezpečí a verí si.
V prostredí dôvery a porozumenia sa učí a rozvíja životné zručnosti a pravidlá pre život. Priateľstvo, dôveryhodnosť, ohľaduplnosť, spolupráca, pravdivosť, komunikácia, úcta, aktívne počúvanie, trpezlivosť, odvaha.
Rešpektované dieťa sa cíti slobodne. Je zdravo sebavedomé. Rešpektuje názor druhého. Vie, že má možnosť výberu. Učí sa robiť zodpovedné rozhodnutia.
Vstupnou bránou k učeniu sú emócie. Milované a rešpektované dieťa sa učí prirodzene rado, dokáže zdolávať prekážky a prijímať nové výzvy.

Zmyslupná a tvorivá atmosféra:

Vynaliezavosť, vynachádzavosť, tvorivosť. Zručnosti  deťom vlastné sú hybnou silou všetkých našich činností a vzťahov. Tvorivá atmosféra sa vyznačuje neautoritatívnosťou. Umožňuje deťom žiť ich vlastný život. Vlastným spôsobom a tempom.

Spolu s dôverou a porozumením nám tvorivosť pomáha riešiť konflikty a zvládať i náročné úlohy a situácie.

Všetko, čo robíme, spájame so životom. Učíme sa dobre žiť, slobodne, tvorivo, zodpovedne a radostne.Zmyslupná tvorivá atmosféra deti motivuje a inšpiruje uskutočnovať svoje sny a mať vysoké ciele.

Učenie objavovaním a prežívaním:

Od prvého okamihu života objavujeme. To, čo dokážame, aj to, čo je okolo nás. Cez osobné zážitky si osvojujeme nové veci a vštepujeme zmeny.

V škole v tom “len” pokračujeme. Rozširujeme možnosti a podporujeme detskú zvedavosť. Snaha dozvedieť sa alebo poznať veci a javy v plnom rozsahu je kľúčom k celoživotnému vzdelávaniu sa.

Učenie objavovaním a osobným prežívanímje najprirodzenejším spôsobom učenia sa pre všetky živé tvory, nielen pre človeka.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo ak nám to situácia umožňuje, hľadáme spôsoby ako sa učiť vonku, v exteriéri, v lese, v meste, tam, kde je živo. V našej škole máme na zážitky “vonku” vyhradené exteriérové piatky.

Prirodzená radosť zo života:

Je dar, ktorý v deťoch starostlivo pestujeme a rozvíjame.
Životný optimizmus je predpokladom duševného a telesného zdravia.

Dôvera a radostné školské prostredie je nevyhnutnou podmienkou pre skutočné učenie a učenie sa. Činnosť, ktorá nám prináša radosť, v nás vzbudzuje túžbu dozvedieť sa viac, naučiť sa viac.

Radosť je osobné prežívanie úspechu. Nepotrebujeme hodnotiť a posudzovať. Motivujeme dieťa k najlepšiemu osobnému výkonu. Každé dieťa je dobré v niečom inom. Každé dieťa je nadané. Oceňujeme jeho úsilie a snahu. Zažívaním radosti z činnosti a úspechu rozvíjame sebaúctu aj kritické myslenie. Podporujeme vytrvalosť

Doplnkovým čítaním sú knihy od C. Rogersa, A.S. Neilla a P. Ahlboma.summerhillIMG_20150211_083248  24092015 IMG_20150319_094447

IMG_20150417_092401 18092015 12181074_10208252397571449_601302581_o

20150129_113803photo

Leave a Reply