Občianske združenie Ateliér 33

Cieľom združenia je na miestnej a regionálnej úrovni vyvíjať aktivity vedúce k zabezpečeniu podpory vzdelávania a realizácie vzdelávacích programov. Združenie organizuje vedecké, kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia, ktoré prispievajú k propagácií a skvalitňovaniu realizovaných projektov ako aj edukatívnych projektov v oblasti zdravej výživy a ochrany prírody.

Lesný klub Ateliér LES a Škola slobodného učenia Ateliér LES je spravovaná združením fyzických osôb Kamaráti Ateliéru LES, ktoré spolupracuje na viacerých aktivitách s občianskym združením Ateliér 33.

Štruktúra OZ Ateliér 33:

Správna rada:
Predseda, štatutár a správca: Mgr. Miroslava Ženišová, 0903 959 871
Podpredseda, štatutár, zakladateľ: Mgr. Alica Stodolovská, 0905 795 401
Člen správnej rady a vedenie Lesného klubu: Ing. Arch. Mária Kubasáková, 0911 730 073

Ateliér 33, o.z.
Pri suchom mlyne 33
81104 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 42415179
DIČ: 2120001906
IČ DPH: nie sme platci DPH

Peňažný ústav: FIO Banka
IBAN: SK16 8330 0000 0027 0129 3538
Kód banky: 8330

Stanovy Nove 2019 scan

Výročná správa 2017 Ateliér les

Výročná správa 2018 Ateliér les

Výročná správa 2019 Ateliér les

Výročná správa 2020 Ateliér LES

Výročná správa 2021 Ateliér LES

Výročná správa 2022 Ateliér LES