Občianske združenie Ateliér 33

Cieľom združenia je na miestnej a regionálnej úrovni vyvíjať aktivity vedúce k zabezpečeniu podpory vzdelávania a realizácie vzdelávacích programov. Združenie organizuje vedecké, kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia, ktoré prispievajú k propagácií a skvalitňovaniu realizovaných projektov ako aj edukatívnych projektov v oblasti zdravej výživy a ochrany prírody.

Lesný klub Ateliér LES a Škola slobodného učenia Ateliér LES je spravovaná združením fyzických osôb Kamaráti Ateliéru LES, ktoré spolupracuje na viacerých aktivitách s občianskym združením Ateliér 33.

Štruktúra OZ Ateliér 33:

Správna rada:
Predseda, štatutár a správca: Mgr. Miroslava Ženišová, 0903 959 871
Podpredseda, štatutár, zakladateľ: Mgr. Alica Stodolovská, 0905 795 401
Člen správnej rady a vedenie Lesného klubu: Ing. Arch. Mária Kubasáková, 0911 730 073

Ateliér 33, o.z.
Pri suchom mlyne 33
81104 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 42415179
DIČ: 2120001906
IČ DPH: nie sme platci DPH

Peňažný ústav: FIO Banka
IBAN: SK16 8330 0000 0027 0129 3538
Kód banky: 8330

Stanovy Nove 2019 scan

Výročná správa 2017 Ateliér les

Výročná správa 2018 Ateliér les

Výročná správa 2019 Ateliér les