Lesný klub, 3-6 rokov

Lesný klub Ateliér LES je určený pre deti od 3 rokov do momentu, keď sú pripravené na vstup do školy. V našom Klube fungujú dve skupinky detí, Vĺčatá a Sršne, pričom každá skupina má svojich troch sprievodcov.

Mladšia skupina Vĺčať začína deň v interiéri Klubu a následne sa presúva do priľahlého lesoparku na svoje “lesné miesto”. V skupine Vĺčat je 12 detí.
Staršia skupina Sršňov začína deň priamo na stretávacom mieste v lese, odkiaľ podnikajú lesné výpravy. Skupina Sršňov sa skladá zo 14 detí a patria do nej aj predškoláci.

Deti sa po pobyte v prírode z pravidla vracajú na obed do priestorov Klubu, kde majú aj poobedný oddych. Príležitostne, hlavne v letných mesiacoch, využívame s deťmi možnosť variť si v prírode a predĺžiť si tak čas strávený v lese.

Poobedia patria aktivitám v zázemí združenia, tvorivej práci, pobytu na záhradke.

Lesný klub Ateliér LES je pre deti otvorený od 7,30 do 16,45.