Lesný klub, 3-6 rokov

Lesný klub Ateliér LES je určený pre deti od 3 rokov do momentu, keď sú pripravené na vstup do školy. V našom Klube fungujú dve skupinky detí, Volavky a Vážky, pričom každá skupina má svojich troch sprievodcov.

Lesný klub Ateliér LES je pre deti otvorený od 7,30 do 16,45.

Skupina Vážok začína deň v interiéri Klubu a následne sa presúva do priľahlého lesoparku na svoje “lesné miesto”. V skupine Vážok je 12 detí.
Skupina Volaviek začína deň priamo na stretávacom mieste v lese, odkiaľ podnikajú lesné výpravy. Skupina Volaviek sa skladá z 12 detí.

Deti sa po pobyte v prírode z pravidla vracajú na obed do priestorov Klubu, kde majú aj poobedný oddych. Príležitostne, hlavne v letných mesiacoch, využívame s deťmi možnosť variť si v prírode a predĺžiť si tak čas strávený v lese.

Poobedia patria aktivitám v zázemí združenia, tvorivej práci, pobytu na záhradke.

Zápisy do Lesného klubu Ateliér LES

Do nášho Lesného klubu prijímame deti na základe zápisov. Zápisy pre nasledujúci školský rok robíme cca v marci/apríli. Celý proces zápisov je prispôsobený najmä počtu voľných miest pre nasledujúci školský rok.

Zápisom predchádza Infostretnutie ku zápisom  – pre nasledujúci školský rok – stretnutie prebieha zväčša vo februári  – o termíne Infostretnutia informujeme vopred – na našej webovej stránke a na verejnej FB stránke: Lesný klub  a predškola Ateliér LES.

Na Infostretnutí ku zápisom je možné zoznámiť sa s kolektívom ľudí, ktorí tvoria Ateliér LES, pozrieť si naše priestory, dozvedieť viac o tom, ako fungujeme, povieme si ako vyzerá situácia ohľadom zápisov detí pre nasledujúci školský rok a aký bude ďalší postup.  Na stretnutí bude priestor aj pre Vaše otázky.

Zápisy do nášho Lesného klubu štandardne prebiehajú v dvoch kolách:
1.kolo – stretnutie s rodičmi dieťaťa a dieťaťom – cca hodinové stretnutie, rozhovor
2 kolo – strávenie doobedia (1 rodič s dieťaťom) spolu s nami v lese, ukončené spoločným obedom.

Zápisné:

Absolvovanie celého procesu zápisov je spoplatnené zápisným vo výške 50 eur (sumu je v prípade záujmu možné rozdeliť na dve časti (25 eur 1.kolo, 25 eur 2.kolo).

Po úspešnom zápise (prijatí dieťaťa) a podpísaní zmluvy sa uhrádza nástupný príspevok 50 eur.

V prípade, že máte záujem o zápisy v nasledujúcom školskom roku, napíšte nám kedykoľvek počas roka na mari.atelierles@gmail.com a my si kontakt na vás uložíme a o termíne Infostretnutia a zápisov vás budeme informovať.

Nerobíme poradovník, deti do Lesného klubu vyberáme na základe absolvovaných zápisov.

Nie je teda potrebné ozývať sa skôr, ako v roku, kedy máte záujem absolvovať Infostretnutie / zápisy.

Vek pre nástup do nášho Lesného klubu je 3+ roky.

V priebehu roka sa nám miesto uvoľní skôr výnimočne, vtedy oslovujeme buď predchádzájúcich záujemcov, alebo informáciu o voľnom mieste tiež zverejňujeme.