Lesný klub, 3-6 rokov

345436403_563409922443531_5104209898754798666_nLesný klub Ateliér LES je určený pre deti od 3 rokov do momentu, keď sú pripravené na vstup do školy. V našom Klube fungujú dve skupinky detí, Volavky a Vážky, pričom každá skupina má svojich troch sprievodcov.

Lesný klub Ateliér LES je pre deti otvorený od 7,30 do 16,45.

244761216_4223894394403006_5040250648775277455_n Skupina Vážok začína deň v interiéri Klubu a následne sa presúva do priľahlého lesoparku na svoje “lesné miesto”. V skupine Vážok je 14 detí.
Skupina Volaviek začína deň priamo na stretávacom mieste v lese, odkiaľ podnikajú lesné výpravy. Skupina Volaviek sa skladá zo 14 detí.

Deti sa po pobyte v prírode z pravidla vracajú na obed do priestorov Klubu, kde majú aj poobedný oddych. Príležitostne, hlavne v letných mesiacoch, využívame s deťmi možnosť variť si v prírode a predĺžiť si tak čas strávený v lese.

274585668_10220904514673634_7402856658419441320_nPoobedia patria aktivitám v zázemí združenia, tvorivej práci, pobytu na záhradke.

Zápisy do Lesného klubu Ateliér LES

Do nášho Lesného klubu prijímame deti na základe zápisov. Zápisy pre nasledujúci školský rok robíme cca vo februári/marci. Celý proces zápisov je prispôsobený najmä počtu voľných miest pre nasledujúci školský rok.

Zápisom predchádza Infostretnutie ku zápisom  – pre nasledujúci školský rok – stretnutie prebieha zväčša vo februári (15.2.2024)  – o termíne Infostretnutia informujeme vopred – na našej webovej stránke a na verejnej FB stránke: Lesný klub  a predškola Ateliér LES.

Na Infostretnutí ku zápisom je možné zoznámiť sa s kolektívom ľudí, ktorí tvoria Ateliér LES, pozrieť si naše priestory, dozvedieť viac o tom, ako fungujeme, povieme si ako vyzerá situácia ohľadom zápisov detí pre nasledujúci školský rok a aký bude ďalší postup.  Na stretnutí bude priestor aj pre Vaše otázky.

Zápisy do nášho Lesného klubu štandardne prebiehajú v dvoch kolách:
1. kolo – stretnutie s rodičmi dieťaťa a dieťaťom – cca hodinové stretnutie, rozhovor
2. kolo – strávenie doobedia (1 rodič s dieťaťom) spolu s nami v lese, ukončené spoločným obedom.

Zápisné:

Absolvovanie celého procesu zápisov je spoplatnené zápisným vo výške 50 eur (sumu je v prípade záujmu možné rozdeliť na dve časti (25 eur 1.kolo, 25 eur 2.kolo).

Po úspešnom zápise (prijatí dieťaťa) a podpísaní zmluvy sa uhrádza nástupný príspevok 60 eur.

V prípade, že máte záujem o zápisy v nasledujúcom školskom roku, napíšte nám kedykoľvek počas roka na mari.atelierles@gmail.com a my si kontakt na vás uložíme a o termíne Infostretnutia a zápisov vás budeme informovať.

Nerobíme poradovník, deti do Lesného klubu vyberáme na základe absolvovaných zápisov.

Nie je teda potrebné ozývať sa skôr, ako v roku, kedy máte záujem absolvovať Infostretnutie / zápisy.

Vek pre nástup do nášho Lesného klubu je 3+ roky.

V priebehu roka sa nám miesto uvoľní skôr výnimočne, vtedy oslovujeme buď predchádzájúcich záujemcov, alebo informáciu o voľnom mieste tiež zverejňujeme.