ZVF 2023

ZVF_COLOREnvironmentalny-fond-NL-400 Ministerstvo zivotnehoprostredia SR logotyp-SAZP-2015-B-00

V roku 2023 prebiehal projekt Les je náš domov (Deti z lesného klubu). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.

V rámci projektu prebehli celkovo 4 aktivity pre mladšie aj staršie deti. Okrem iného mali deti možnosť absolvovať množstvo zaujímavých prednášok na rôzne envirotémy, sadili sme stromy aj bylinky, trávili sme veľa času v prírode pozorovaním, bádaním a učením sa. Zažili sme tiež krásne leto plné detských táborov v prírode.353451814_10221707566948028_6017730784136664257_n 352992635_10221707585068481_5069062552715981375_n347551206_10224518314290778_2625706274591848990_n

393726163_10222380167322617_4605186261875083128_n350814521_1588462678342589_1655514719584703063_n