Učitelia v škole

Lidka

učiteľ pre prvý stupeň v malotriedke

pre deti od 5 – 9 rokov, jej pracovné postupy a metodika:

integrované tématické vyučovanie a Montessori
čo v deťom podnecuje:

sociálne zručnosti, zručnoti života, grafomotorika, výtvarná výchova, prírodoveda/ekológia

Skúsenosti
Zelený dom (CVC) – výtvarný krúžok, ateliér,
eko maliarik Základná škola – projekt ITV
Materská škola – Hippoškôlka,

photko

Paulína

učiteľ pre prvý stupeň v malotriedke

K mojim prednostiam patria kreativita, trpezlivosť, zdravá zvedavosť pre poznanie, a láska k človeku, prírode a všetkému okolo nás. Mám vel’mi silný vzťah k všeobecnému umeniu. Ja sama som vášnivá maliarka, hrám na akordeón a rada si vyskúšam nové nástroje, ktoré sa mi dostanú pod ruky. Pomocou jógy a biodanzy sa venujem vnútornému rozvoju a spoznávaniu svojej osobnosti.

279997_3751649749606_1759322503_o