Prednášky, workshopy, projekty

26.1.2024

PREDNÁŠKA a diskusia

Johana Passerin: AUTORITA A SLOBODA vo výchove detí

Obrazok Autorita a sloboda malba detska FIN-1

Ako dosiahnuť motiváciu u detí. S čím súvisí odmietanie a negativizmus u detí. Čo na nás vplýva v našom vlastnom vzťahu ku vnímaniu autority a slobody. Aký roľu  má naše vlastné prežívanie a naše emócie pri výchove dieťaťa. V akých polaritách sa pohybuje ľudstvo vo vzťahu k autorite a slobode, v spojení s výchovou detí a čo je uprostred. Aká je cesta k vedomému prístupu, kde nás nedeterminuje naša vlastná minulosť.

kedy: piatok 26.1.2024, 18.00-20.00

kde: Lesný klub Ateliér LES, Pri Suchom mlyne 33a, Bratislava

cena: 18 eur – verejnosť

13 eur – členovia OZ Ateliér 33, rodičia na materskej dovolenke, seniori, osoby so zníženým príjmom…

O lektorke:

Johana Passerin pracuje v lesnej škôlke od roku 2010. Je zakladajúcou členkou českej Asociácie lesných škôlok a členka Rady. V roku 2014 ukončila štúdium waldorfskej pedagogiky. Spoluzaložila a vedie lesnú škôlku Hviezdy v lese. Na Univerzite Palackého v Olomouci vyštudovala špeciálnu pedagogiku a v roku 2023 magisterské štúdium Muzikoterapie  Poskytuje konzultácie a ponúka kolegiálne poradenstvo. Cestuje a navštevuje inovatívne materské školy v zahraničí. Vo svojich prednáškach sa zameriava na voľnú hru, potreby malého dieťaťa, sviatky a tradície, piesne a riekanky a folklór v predškolskom veku a hodnoty vo výchove.

prihlasovanie: mari.atelierles@gmail.com

Prihlásenie do 25.1.2024.

Počet miest je limitovaný.

Do predmetu mailu napíšte prosím Autorita a sloboda prihlásenie, do mailu poprosíme napísať počet ľudí, ktorých prihlasujete a celé meno

Priestor bude otvorený 15 minút vopred.