Naši učitelia

Lidka

učiteľ pre prvý stupeň v malotriedke

pre deti od 5 – 9 rokov, jej pracovné postupy a metodika:

integrované tématické vyučovanie a Montessori
čo v deťom podnecuje:

sociálne zručnosti, zručnoti života, grafomotorika, výtvarná výchova, prírodoveda/ekológia

Skúsenosti
Zelený dom (CVC) – výtvarný krúžok, ateliér,
eko maliarik Základná škola – projekt ITV
Materská škola – Hippoškôlka,

photko

Paulína

učiteľ pre prvý stupeň v malotriedke

K mojim prednostiam patria kreativita, trpezlivosť, zdravá zvedavosť pre poznanie, a láska k človeku, prírode a všetkému okolo nás. Mám vel’mi silný vzťah k všeobecnému umeniu. Ja sama som vášnivá maliarka, hrám na akordeón a rada si vyskúšam nové nástroje, ktoré sa mi dostanú pod ruky. Pomocou jógy a biodanzy sa venujem vnútornému rozvoju a spoznávaniu svojej osobnosti.

279997_3751649749606_1759322503_o

Katka 

sprievodca v lesnom klube

psychologička, aktuálne vo výcviku v nedirektívnej terapii hrou, ktorej základom je hlboká viera v prirodzenú osobnosť dieťaťa a jeho potenciál primerane usmerňovať a posilňovať vlastný rast, tvorivosť, samoliečbu.

“Ako pedagóg mám niekoľkoročné skúsenosti s prácou v Montessori škole či v rámci vlastného projektu Hrajme sa s hudbou – stretnutí detí a rodičov s prvkami muzikoterapie. Pracovala som s deťmi rozličného veku i tými so špeciálnymi potrebami. Dlhodobo sa zaujímam a venujem vzťahom a komunikácii medzi deťmi, ale aj deťmi a dospelými.Deti sprevádzam pri hľadaní si ich vlastnej cesty. Vediem ich k sebauvedomeniu, získavaniu sebadôvery i praktickej zručnosti zvládať situácie, ktoré život prináša. Aby sa tak mohli stať samostatnými, slobodnými, spokojnými.”

13450306_549376425233751_7705365140095462674_n

Danka 

sprievodca v lesnom klube

Maruš

výtvarník  v lesnom klube

výtvarníčka a architektka, venuje sa voľnej maľbe, grafike a písaniu poézie. Vedie výtvarné kurzy pre deti a dospelých, kde prepája výtvarnú tvorbu s podpornými terapeutickými prvkami. Tretí rok sa venuje štúdiu s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave (PACE). Robí osobné poradenstvo, kde okrem empatického poradenského rozhovoru pracuje s cítením v tele a vonkajším vyjadrením formou dramatoterapeutického procesu.

16143489_646745132163546_6785883500595251818_o

Miška 

sprievodca v lesnom klube

“Vyštudovala som zoológiu, venovala sa ochrane prírody v Bratislavskom ochranárskom združení, kde som mala na starosti aj prácu so školami a škôlkami, už počas štúdia som sa venovala práci s deťmi vrámci bilingválnej škôlky Ekodomček, najmä so zameraním na ekovýchovu, zaujímam sa aj permakultúru a rôzne komunitné projekty.”

Dano

sprievodca v lesnom klube

“Milujem: rybolov, prírodu, logiku, poriadok (ascendent v panne), spravodlivosť, prirodzenosť
škola: herectvo a pedagogická fakulta – hudobná, klavír
mimoškola: hudobná 1,5 cyklu, výtvarná 2 cykly, dramatický odbor, tenis 7rokov, Tai či 2,5 roka, Joga 0,5 roka
záľuby: varenie, pečenie chleba a kvasenie, šitie, uzly, počítač (software), kosenie kosou, DIY.”

 

16300180_650255275145865_2752260366242101949_o

Tina

sprievodca v lesnom klube

16299624_650255258479200_6013644249632205780_o

 

 

Leave a Reply