Náš deň v Lesnom klube

064

Hrubá skica nášho dňa:

7,30 -9:00 stretávanie sa detí a voľná hra

9,00 ranný kruh a téma dňa

10,00-12,00 les náš každodenný

12,30 obed

13,00 -15,00 spánok mladších detí

13,00 – 14,00 odpočinok staršie deti

14,00 – 15,30 poobedné hry/program

15,30 olovrant

16,00 – 16,45 voľná hra

069

 

20150116_140225

 

05007720150129_113628

 

20150129_120345

Processed with VSCOcam with f2 preset

photo

Leave a Reply