Náš deň v lesnom klube.

064

Hrubá skica nášho dňa:
9,00 ranný kruh a téma dňa

10,00-12,00 les náš každodenný

12,15 obed

12,45 -15,00 spánok mladších detí

13,00 – 13, 30 celoateliérový odpočinok

14,00 – 16,00 hry

069

 

20150116_140225

 

05007720150129_113628

 

20150129_120345

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

photo

Leave a Reply