ŽITO: tvorivo vzdelávacia skupina pre deti na druhom stupni, 10-15 rokov

Sme tvorivo vzdelávacia skupina pre deti a dospelých na podporu života a vzdelávania pre budúcnosť, udržateľnosť a krásu.Stojíme na základoch lesej škôlky a školy slobodného učenia Ateliér Les.
Opierame sa o hodnoty slobody, priateľstva, autentickosti, otvorenosti, rastu a spolupráce medzi dospelými a deťmi.
Vytvárame priestor pre dospelých a deti na hľadanie odpovedí na súčasné aj večné otázky. Otvárame priestor pre bádanie, objavovanie, pluralitu názorov v rámci rozširovania obzorov všeobecného rozhľadu. Vytvárame priestor pre sebavyjadrenie prostredníctvom umenia, hudby, jazyka, tvorby so slovom aj divadlom.
Budujeme spoločného ducha, želáme si byť podporou v záujme detí o veci, javy, ktoré nas obklopujú, ovplyvňujú, a na ktoré máme dosah v spoločenskej oblasti, ale aj v globálnych témach ako politika, ekológia, peniaze.
Sme spoločným priestorom pre výzvy, ktoré prináša súčasnosť a život.
Vychádzame zo silnej potreby vytvorit priestor, ktorý reflektuje potreby detí vo veku puberty. Ponúkame možnosť pre vytváranie a realizáciu spoločných aj osobných dlhodobých aj kratkodobých výziev a plánov, ktoré sú zmysluplné a pomáhajú v ideálnom pripade aj celku.
61688379_325824345001518_7020910883320627200_n
Sme súčasťou širšej platformy:
1/ vzdelávacia skupina pre deti na domácom vzdelávaní 1. stupňa Ateliér Les a lesný klub Ateliér Les
2/ tvorivo-vzdelávacia skupina pre deti na 2. stupni ŽITO
3/ vzdelávanie a rozširovanie obzorov dospleých, pedagógov a rodičov v rámci oboch týchto skupín.
ŽITO, buď pri tom, s tým, s nami, spolu!