ŽITO: tvorivo vzdelávacia skupina pre deti na druhom stupni, 10-15 rokov

Sme tvorivo vzdelávacia skupina pre deti a dospelých na podporu života a vzdelávania pre budúcnosť, udržateľnosť a krásu. Stojíme na základoch Lesného klubu a Školy slobodného učenia Ateliér LES.

Opierame sa o hodnoty slobody, priateľstva, autentickosti, otvorenosti, rastu a spolupráce medzi dospelými a deťmi.
Vytvárame priestor pre dospelých a deti na hľadanie odpovedí na súčasné aj večné otázky. Otvárame priestor pre bádanie, objavovanie, pluralitu názorov v rámci rozširovania obzorov všeobecného rozhľadu. Vytvárame priestor pre sebavyjadrenie prostredníctvom umenia, hudby, jazyka, tvorby so slovom aj divadlom.
Budujeme spoločného ducha, želáme si byť podporou v záujme detí o veci, javy, ktoré nas obklopujú, ovplyvňujú, a na ktoré máme dosah v spoločenskej oblasti, ale aj v globálnych témach ako politika, ekológia, peniaze.

Sme spoločným priestorom pre výzvy, ktoré prináša súčasnosť a život.
Vychádzame zo silnej potreby vytvoriť priestor, ktorý reflektuje potreby detí vo veku puberty. Ponúkame možnosť pre vytváranie a realizáciu spoločných aj osobných dlhodobých aj kratkodobých výziev a plánov, ktoré sú zmysluplné a pomáhajú v ideálnom pripade aj celku.

Našou dôležitou súčasťou sú Epedície, niekoľkokrát ročne vyrážame na pár dní do kopcov a lesov. Zistiť, kde sú teraz hranice našej komfortnej zóny. Spíme v stanoch, útulniach, chatkách a často cestujeme karavanom. Odmenou za odšľapané kilometre sú nám výhľady, kofola pri návrate a posilnený spoločný duch celej našej skupiny.
Vytiahnuť tínedžerov do kopcov je pre nás dospelých niekedy výzva, ALE stojí to za to.
Foto (54)
Foto: Damián Hlavačka

Sme súčasťou širšej platformy:

1/ vzdelávacia skupina pre deti na domácom vzdelávaní 1. stupňa Ateliér LES a Lesný klub Ateliér LES
2/ tvorivo-vzdelávacia skupina pre deti na 2. stupni ŽITO
3/ vzdelávanie a rozširovanie obzorov dospelých, pedagógov a rodičov v rámci oboch týchto skupín.
ŽITO, buď pri tom, s tým, s nami, spolu!

ŽITO, Nová Cvernovka, Račianska 78, 83102 Bratislava