Mesačný príspevok

Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2021/22 určený nasedovne:

410€ pre Lesný klub Ateliér LES

260€ pre Školu slobodného učenia Ateliér LES

Výška príspevku pre ďalší rok bude stanovená správnou radou ku koncu apríla 2022.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 3€/deň a nie je zahrnutá v čleskom príspevku.

Jednorázové príspevky:

Zápis – Lesný klub – 50€ (poplatok za účasť na zápise)

Zápis – Škola slobodného učenia 50€ (poplatok za účasť na zápise) + 50€ (administratívny poplatok po prijatí dieťaťa)

Štartér – počiatočný poplatok pri nástupe dieťaťa do školy splatný v septembri daného školského roku 80€

 

 

 

 

 

Leave a Reply