Mesačný príspevok

 

 

Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je 350 E.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 3 E/deň.

 

Mesačný príspevok v škole je 220 E.

Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 3 E/deň.

 

 

 

 

Leave a Reply