Mesačný príspevok

 

 

Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2017/18 350 E.
Výška príspevku pre budúci rok bude stanovená správnou radou ku koncu apríla 2018.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 3 E/deň.

 

Mesačný príspevok v škole je pre školský rok 2018/19 je 240 E.
Výška príspevku pre budúci rok bude stanovená správnou radou ku koncu apríla 2019.

Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 3 E/deň.

 

 

 

 

Leave a Reply