Mesačný príspevok

Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2023/24 určený nasedovne:

450€ pre Lesný klub Ateliér LES

330€ pre Školu slobodného učenia Ateliér LES

400€ pre Vzdelávaciu skupinu ŽI TO

Výška príspevku pre ďalší rok bude stanovená správnou radou ku koncu apríla 2024.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 4€/deň a nie je zahrnutá v čleskom príspevku.

Jednorázové príspevky:

Zápis – Lesný klub – 50€ (poplatok za účasť na zápise)

Zápis – Škola slobodného učenia 50€ (poplatok za účasť na zápise) + 30€ (administratívny poplatok po prijatí dieťaťa)

Štartér – počiatočný poplatok pri nástupe dieťaťa do školy/Lesného klubu splatný v septembri daného školského roku je 60€ (80€ Žito)

 

 

 

 

 

Leave a Reply