Mesačný príspevok

Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2021/22 určený nasedovne:

370 € pre Lesný klub Ateliér LES

260 € pre Školu slobodného učenia Ateliér LES

Výška príspevku pre ďalší rok bude stanovená správnou radou ku koncu apríla 2022.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 3 E/deň a nie je zahrnutá v čleskom príspevku.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply