ŽiTo ľudia

IMG_1272 Martina Jánošíková

Mám za sebou Vysokú školu múzických umení, The Central School of Speech and Drama, Emerson College, ale najviac som získala od rozprávačov z celého sveta. Roia Gal_Or, Karmit Evenzur, od celej úžasnej party okolo Story-telling CZ, Umi Sinha, Philippa Kabali-Kagwa,… a od všetkých inšpiratívnych ľudí, ktorých som stretla cez storytelling.

Sama som aktívnou rozprávačkou v spolku Príbehom na stope, ktorý okrem iného organizuje rovnomenný medzinárodný festival storytellingu v Bratislave. Od roky 2019 vediem rozprávačské kurzy Vo vlastnej šťave, lektorujem dve skupiny – medzigeneračnú Stanicu Záhreb a v divadle Ticho a spol Storytelling v Tichu.

V Žite vediem dielne tvorivého písania, book club a v piatky sa s deťmi preskúmavame literatúru z rôznych uhlov.

IMG_6921 Braňo Barok

Moje štúdium sa odohrávalo na športovom gymnáziu a následne na prírodovedeckej fakulte odbor geológia, 7 rokov som prevádzkoval čajovňu vo Svätom Jure, 7 rokov som pracoval ako sprievodca v lesnej škôlke Domček lesníček v Limbachu. S deťmi pracujem vyše 20 rokov, zo škôlky som sa pozvolne presunul medzi deti puberťákov do projektu ŽiTo, čo ma veľmi napíňa. Sprevádzam ich biológiou človeka, geografiou, geológiou, matematikou, spoluorganizujem naše expedície, okrem týchto aktivít, sprevádzam skupinky dospelákov po karpatskej divočine.

IMG_5937Andrej Brezianský

Znie to zvláštne a úžasne zároveň – napriek tomu, že som mal zámer ísť študovať pedagogiku, život to zariadil tak, že som magistrom filozofie. Mojou najväčšou záľubou vždy bolo objavovanie zákutí Zeme a história týchto miest. Po päťročnom štúdiu na univerzite som zistil, ako sa to už filozofom stáva – že viem, že nič neviem – a rozhodol som sa byť užitočný v oblasti ochrany prírody. Po absolvovaní postgraduálneho štúdia Environmental Policy v angličtine som však nebol nadšený prílišnou byrokraciou v štruktúrach ochrany životného prostredia a tak som šiel programovať výšivky pre šijacie stroje, kde som sa stal vedúci výroby a pedagogicky som pôsobil na svoj tím jedenástich žien. Po čase som nadobudol pocit, že je to pre mňa príliš statické a tak som si vybral povolanie obchodného cestujúceho. Západné Slovensko som spoznal do detailov, v jeden rok sa mi podarilo najazdiť viac ako jedenapolkrát obvod Zeme. Bol sa odborníkom a technickým poradcom v oblasti stavebných materiálov. Po jedenástich rokoch som zistil, že chcem s prírodou spolunažívať a nie sa spolupodieľať na stále nových a nových stavebných prácach, často na úkor prírody.

Keď moja dcéra vychodila lesnú škôlku v Limbachu, rozhodol som sa zahodiť za hlavu úspešnú kariéru a šiel som robiť do tej istej lesnej škôlky sprievodcu. Bol to úžasný obrat – les prináša pokoj, šťastie aj hlbšie poznanie. Tam som pochopil, že môžem meniť svet aj ako sprievodca a učiteľ. Ďalšie dva roky som sprevádzal deti a vyučoval v súkromnej základnej škole Greenwill.

V ŽiTe som od jeho zrodu a veľmi ma napĺňa priamy prienik práce a mojich koníčkov. Učím primárne moju obľúbenú históriu a slovenský jazyk, odučil som niektoré ročníky aj geografiu a biológiu. Bavia ma aj všetky naše „mimoškolské“ aktivity- výlety a expedície. Je pre mňa radosťou, naplnením a inšpiráciou spoznávať svet očami detí.

Mária Kubasáková IMG_1226

Som vyštudovaná výtvarníčka a architektka, mám absolvované pedagogické minimum, ukončila som štvorročné vzdelávanie s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave (PACE). 

Vediem Lesný klub Ateliér LES, kde pôsobím čiastočne aj ako sprievodkyňa detí v predškolskom veku. 

V ŽiTo sa venujem spolu s deťmi výtvarnej tvorbe. Vek detí na druhom stupni je mi veľmi blízky, baví ma ich rýdzosť, otvorenosť a tá vzácna premena z dieťaťa na dospelého človeka. Som vďačná, že môžem spolu s nimi byť pri tom, keď touto premenou prechádzajú, zachytávať to a rozvíjať ich potenciál aj prostredníctvom výtvarnej tvorby. 

Vo voľnom čase sa venujem voľnej maľbe, grafike a písaniu poézie, hraniu na klavír, posedeniam s priateľmi, dobrodružnému cestovaniu – po našej planéte aj po iných svetoch.

Spolu s kamarátkami sme založili hudobnú kapelu Krásne hráme, spoločná tvorba a hranie ma napĺňa veľkou radosťou :) 

IMG_2720 2 Alica Stodolovská zakladateľka, koordinátorka (aj tá, čo umýva v pondelky riad)

Ja som Alica,  pred desiatimi rokmi som mala to šťastie a vytvorila priestor pre vznik Lesného klubu a predškoly Ateliéru Les. Hneď pár mesiacov nato sme prebúrali priečku deliacu 2 miestnosti v podkroví s vierou, že budeme potrebovať viac miesta na školu. Mali sme vtedy 2 žiačky v prvom ročníku. Bola to odvaha, ale už v septembri sme otvorili vzdelávaciu skupinu: Školu slobodného učenia Ateliér Les. Tá má dnes stabilných 28 miest a skvelých dospelých okolo.

ŽiTo: vzdelávacia a expedičná skupina pre druhostupniarov je prirodzeným dôkazom nášho vzájomného spoločného rastu. V Žite som koordinátorom a tým, čo drží kurz, plánuje, vyvíja nové a udržiava to staré a dobré. Sme v Novej Cvernovke a je to nemalá pridaná hodnota celého projektu. Veľa každodennej inšpirácie a výziev komunity sú nám veľkým učením. Za to ďakujem!

image_1236502912 Zuzka Sirotná

Vždy ma bavili cudzie jazyky, cestovanie, príroda a umenie. Ako žiakovi 8 ročných bilingválnych gymnázií mi bolo umožnené navštevovať školy na Slovensku, v Rakúsku aj v Turecku, kde sa mi podarilo spoznať rôzne vzdelávacie systémy. Neskôr moje štúdiá pokračovali na univerzite vo Viedni, so zameraním na holandský jazyk a na Slovensku pod vedením Jaroslavy Šickovej-Fabrici aj štúdiom arteterapie. Moja sprievodcovská kariéra začala 4 rokmi v montessori materskej škole a skrz lesné kluby pokračovala až do Ateliéru Les, odtiaľ to bolo do ŽiTa už len na skok. 

V ŽiTe učím naprieč všetkými ročníkmi predovšetkým anglický jazyk, staršie ročníky občas aj nemecký. Okrem toho robím každoročne hlavného sprievodcu novým piatakom, ktorých učím aj prírodné vedy. Do ŽiTa chodím v sprievode psieho parťáka Huga. 

img_2_1708524813676Lukas Steis

Vyštudoval som Cudzie jazyky a interkultúrnu komunikáciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, no už počas štúdia ma začala viac priťahovať výučba. Od počiatočných plánov vedieť všetko vysvetliť čo najlepšie, najrýchlejšie a najzaujímavejšie som upustil a do popredia sa pre mňa dostal žiak ako účastník komunikácie. Čo potrebuje? Ako to potrebuje? Prečo koná tak, ako koná? Kurzy z oblasti základov systemických konštelácií a OdHanbovania, absolvovanie školenia ako inštruktor zážitkovej pedagogiky a v neposlednom rade aj celoživotná skúsenosť ako starší brat piatich súrodencov, mi umožňujú vytvárať priestor, v ktorom nejde čisto o zvládnutie a zrecyklovanie učiva, ale o to, aký každý žiak a žiačka je, keď s radosťou alebo v odpore čelí výzve daného dňa.

V ŽiTe sa venujem výučbe matematiky, anglického jazyka, fyziky a chémie a taktiež pripravujem žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy.