Už prebehlo

Pod záštitou občianskeho združenia Ateliér 33 prebiehajú mnohé zmysluplné projekty podporované nadáciami ako napríklad Férová nadácia O2, Nadácia ZSE, Nadácia mesta Bratislavy či nadácia BSK. Vďaka ich pomoci môžeme rozširovať svoje aktivity a ponúkať tvorivý priestor širšej komunite a verejnosti.

PXL_20231028_104907710Ponúkame vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých, vytvárame priestor v prírode pre deti, kde môžu tráviť zmysluplný šas počas letných prázdnin. Vzdelávame v oblasti ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu.

V roku 2023 prebiehal projekt Les je náš domov (Deti z lesného klubu). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.

V minulosti sme organizovali projekt nová škola, cyklus prednášok, seminárov a workshopov na témy nových výchovno vzdelávacích smerov, slobody v školách a pripravenosti detí a rodičov na školu a vzdelávanie, čo dnes málokedy súvisí. Projekt podporila nadácia Tesco a bežal v mesiacoch september a október.

Obrazok Autorita a sloboda malba detska FIN-1

Každoročne otvárame a hľadáme napojenie na tradíciu kola roka prostredníctvom slávností. Morena, Otváranie studničiek, Jánska slávnosť, Vianočná špirála…

25396039_2026620220887891_3692980447023185179_n
22279851_1990732891143291_3127529834029994102_n
19554470_1923205471229367_4739361656344532732_n17796706_1880000248883223_8117540424333877729_n
Prinášame hry, remeslá a možnosť zažiť seba.
24852463_2019765111573402_4762399059197653715_n
19424168_1923203471229567_4959959294250936750_n