O nás

Manifest Ateliéru LES

Nech sú všetky deti šťastné a v radosti spoznávajú svet.“

To čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to čo nás delí.“

Ateliér LES vznikol z iniciatívy nás – rodičov, pretože sme chceli vytvoriť pre naše deti, priestor, kde by mohli slobodne a zdravo rásť.

V roku 2014 sme založili Lesný klub Ateliér LES pre deti predškolského veku a neskôr aj vzdelávaciu skupinu pre prvý stupeň základných škôl: Školu slobodného učenia Ateliér LES, ktorá má v súčasnosti dve triedy. Následne v roku 2019 vznikla tvorivo vzdelávacia skupina ŽITO pre deti druhého stupňa základných škôl. Všetky naše aktivity zastrešuje občianske združenie Ateliér 33.

Uvedomujeme si prirodzenú chuť detí poznávať svet a stávame sa ich inšpiratívnymi sprievodcami. Prirodzeným spôsobom podnecujeme v deťoch tvorivé a u každého jedinečné sebavyjadrenie a podporujeme široký rozvoj osobnosti dieťaťa.

Uvedomujeme si, že deti sa najlepšie učia prostredníctvom zážitku a interakcie a vlastných praktických skúseností a tomu prispôsobujeme výchovný proces. Rovnako, ako na poskytnutí čo najlepších podmienok pre poznávanie vonkajšieho sveta, nám záleží na poznaní ich vnútorného prežívania. Na rozvíjaní ich emocionálnej inteligencie, práce s pocitmi a podporovaní prosociálneho správania, čo považujeme za významné aspekty k výchove vyrovnaných, šťastných ľudí.

Významným aspektom je zrelosť a vnútorná sloboda sprievodcu a učiteľa. Nie je pre nás dôležitá dokonalosť, ale snaha byť najlepším, ako môžem byť a chuť učiť sa, rozvíjať sa a byť stále viac autentickým človekom. Najdôležitejšia je láska a radosť k svojej práci, k deťom a k životu, pretože, v takej atmosfére sú deti jednoducho radi a prirodzene nasávajú všetko potrebné.

Toto všetko je však možné len s absolútnou podporou rodičov, v našej úzkej spolupráci a s odovzdaním dôvery pedagógom. Kľúčovým je pre nás vzájomné spoznávanie sa a možnosť prepájania oboch svetov.

Les je súčasťou nášho každodenného života (Lesný klub Ateliér LES a Škola slobodného vzdelávania Ateliér LES). Sme deti mesta a cítime spätosť s prírodou, učíme deti rešpektu k sebe navzájom a láske k živému svetu okolo. Príroda je mocná čarodejka a my vieme, že nám dá vždy to, čo potrebujeme. V určitom období vývinu dieťaťa sa stáva kľúčovým prostredím pre vývin a poznávanie sveta aj seba. Učíme deti, že aj keď žijeme v meste, každá cestička vedie do lesa, ak chceme.

Pre detí predškolského obdobia a obdobie prvého stupňa je zázemie v blízkosti lesa a dlhodobý každodenný pobyt v prírode zásadným prvkom pre ich vývin, pre poznávanie sveta a seba.

Pre deti druhého stupňa sa stáva zázemím prostredie viac mestské – prostredie Novej Cvernovky, zároveň stále silno v spojení s prírodou. Prostredie, kde napojenie na živý organizmus diania okolo a možnosť zažiť reálny život dospelých pri činnosti, ktorej sa venujú naplno a s radosťou, zväčšuje rádius zážitkov a poznávania, a zároveň napojenie na prírodu stále zostáva – veľká záhrada (možnosť starostlivosti o vlastnú časť záhrady), blízkosť vinohradov a lesa, expedície do okolitej aj vzdialenejšej prírody.

Zázemím Lesného klubu Ateliér LES a Školy slobodného učenia Ateliér LES (prvý stupeň) je priestor v domčeku blízko Železnej studničky.

Zázemím pre tvorivo vzdelávaciu skupinu ŽITO – deti druhého stupňa – je Nová Cvernovka na Račianskej ulici.

Čo nás spája:

Láska k lesu – Prírodná pedagogika, zážitkové učenie.

Láska k deťom

Láska k umeniu – ako spôsobu kultivácie a rozvoja ľudského ducha

Vedomie, že dieťa je samostatná bytosť, ktorá prichádza na tento svet so svojim vlastným poslaním, potenciálom. Byť dieťaťu sprievodcom v naplnení jeho vlastného potenciálu.

Vedomie, že sa všetci každý deň učíme niečo nové a rastieme spolu s deťmi.

Z čoho čerpáme:

Prírodná pedagogika, Intuitívna pedagogika, Waldorfská pedagogika, princípy Montessori pedagogiky

Súčasťou prístupu je pre nás aj kvalitná strava, vzťah k jedlu, znalosti o pôvode surovín, ktoré používame a konzumujeme. K takémuto prístupu vedieme aj deti, aby jedlo bolo darom a nie samozrejmosťou.

Ateliér LES je členom Asociácie Detských Lesných Klubov na Slovensku (ADLK) a tiež členom Českej Asociace Lesních MŠ (ALMŠ).